Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Дата на публикуване 03-11-2020
Дата на съгласуване 03-11-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 3500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 32800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 100 20000
2020 / Отчет за първо тримесечие 18 4658
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 2719
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 1138
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8515
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 1040
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 66
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 28
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 51
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 145
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 60
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 10 482
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 298
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 511
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1291
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1233
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1233
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4200
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1000
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1000
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 211
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2211
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 168
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 168
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 21600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 27600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3888
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5832
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 9720
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1116
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2580
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2580
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6276
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 13800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2063
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 892
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1279
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4234
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 150 8400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 150 7560
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7560
48621000-7 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за централен компютър(мейнфрейм) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 3200
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 3031
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3031
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: