Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на вътрешните работи
Дата на публикуване 13-07-2021
Дата на съгласуване 09-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 3000
2020 / Годишен отчет 0 3000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 600000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 600000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 600000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 456174
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 135000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 321174
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 456174
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1588326
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 234666
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 348392
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 344656
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 660612
2020 / Годишен отчет 0 1588326
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 12000
2020 / Годишен отчет 0 12000
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 500
2020 / Годишен отчет 0 500
Допълнителни данни: