Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на вътрешните работи
Дата на публикуване 13-07-2021
Дата на съгласуване 25-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 80000
2023 / Прогнози 1 100000
2024 / Прогнози 1 100000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30996
2023 / Прогнози 1 30996
2024 / Прогнози 1 30996
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2441204
2023 / Прогнози 2 2421204
2024 / Прогнози 2 2421204
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 135000
2023 / Прогнози 1 135000
2024 / Прогнози 1 135000
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 100000
2023 / Прогнози 3 200000
2024 / Прогнози 3 200000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 53000
2023 / Прогнози 1 53000
2024 / Прогнози 1 60000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 17000
2023 / Прогнози 1 17000
2024 / Прогнози 1 10000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 200 30000
2023 / Прогнози 200 30000
2024 / Прогнози 200 30000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 400000
2023 / Прогнози 10 300000
2024 / Прогнози 10 300000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не