Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Брацигово
Дата на публикуване 13-07-2021
Дата на съгласуване 20-05-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 550
2023 / Прогнози 11 550
2024 / Прогнози 10 480
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 5000
2023 / Прогнози 9 4500
2024 / Прогнози 7 3500
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8400
2023 / Прогнози 1 8400
2024 / Прогнози 1 8400
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не