Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Свищов
Дата на публикуване 13-07-2021
Дата на съгласуване 07-07-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 7000
2023 / Прогнози 1 8000
2024 / Прогнози 1 9000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 3 5500
2024 / Прогнози 5 6000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да