Статус Отказ да се съгласува по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дата на публикуване 14-07-2021
Дата на съгласуване 10-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 50000
2024 / Прогнози 1 50000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 209000
2023 / Прогнози 1 100000
2024 / Прогнози 1 100000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 109000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 840000
2023 / Прогнози 1 100000
2024 / Прогнози 1 100000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 152 410000
2023 / Прогнози 152 1340000
2024 / Прогнози 151 315200
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50200
2023 / Прогнози 2 289000
2024 / Прогнози 1 150000
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 2790000
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 31000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 90000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18720
2023 / Прогнози 1 18720
2024 / Прогнози 1 18720
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 13680
2023 / Прогнози 1 13680
2024 / Прогнози 1 13680
48611000-4 Софтуерни пакети за бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 29582
2023 / Прогнози 2 29582
2024 / Прогнози 2 29582
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 55200
2023 / Прогнози 1 55200
2024 / Прогнози 1 55200
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4800
2023 / Прогнози 1 4800
2024 / Прогнози 1 4800
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 503 67000
2023 / Прогнози 502 48000
2024 / Прогнози 503 67000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 16000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
48621000-7 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за централен компютър(мейнфрейм) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 80000
2023 / Прогнози 1 90000
2024 / Прогнози 0 0
48991000-1 Софтоерни пакети за електронни таблици 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10800
2023 / Прогнози 1 10800
2024 / Прогнози 1 10800
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 16800
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 2 16800
50334130-5 Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 8214
2023 / Прогнози 1 5760
2024 / Прогнози 1 5760
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 751900
2023 / Прогнози 4 751900
2024 / Прогнози 4 751900
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
72222100-8 Услуги по стратегически анализ на компютърни системи и информационни технологии 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 190000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72212450-8 Услуги по разработване на софтуер за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18000
2023 / Прогнози 1 18000
2024 / Прогнози 1 18000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3791875
2023 / Прогнози 3 6384751
2024 / Прогнози 2 2061000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 98260
2023 / Прогнози 5 58800
2024 / Прогнози 5 58800
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 2467600
2023 / Прогнози 2 1437000
2024 / Прогнози 1 83600
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 89000
2023 / Прогнози 2 89000
2024 / Прогнози 2 89000
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3300
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72253000-3 Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 46620
2023 / Прогнози 2 46620
2024 / Прогнози 2 46620
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 420000
2023 / Прогнози 1 420000
2024 / Прогнози 1 420000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 1444450
2023 / Прогнози 6 1444450
2024 / Прогнози 5 728450
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 46800
2023 / Прогнози 1 46800
2024 / Прогнози 1 46800
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 30000
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 35000
2023 / Прогнози 2 35000
2024 / Прогнози 2 35000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 46600
2023 / Прогнози 4 46600
2024 / Прогнози 4 46600
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 32000
2023 / Прогнози 2 32000
2024 / Прогнози 2 32000
80510000-2 Услуги по специализирано обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 243883
2023 / Прогнози 1 200000
2024 / Прогнози 1 100000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 14900
2023 / Прогнози 1 14900
2024 / Прогнози 1 14900
72260000-5 Услуги свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 24000
2023 / Прогнози 1 24000
2024 / Прогнози 1 24000
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 35280
2023 / Прогнози 1 35280
2024 / Прогнози 1 35280
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2236000
2023 / Прогнози 3 2236000
2024 / Прогнози 3 2236000
72267200-1 Услуги по ремонт на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 399600
2023 / Прогнози 4 399600
2024 / Прогнози 4 399600
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 69900
2023 / Прогнози 3 69900
2024 / Прогнози 3 69900
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 240000
2023 / Прогнози 1 240000
2024 / Прогнози 1 240000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 120000
2023 / Прогнози 1 120000
2024 / Прогнози 1 120000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 84000
2023 / Прогнози 1 84000
2024 / Прогнози 1 84000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 600000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32581000-9 Оборудване за комуникация на данни 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000000
2023 / Прогнози 1 1000000
2024 / Прогнози 1 1000000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200000
2023 / Прогнози 1 200000
2024 / Прогнози 1 200000
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 550000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
35125000-6 Система за наблюдение 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3120000
2023 / Прогнози 1 3120000
2024 / Прогнози 2 11120000
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 48000
2023 / Прогнози 1 48000
2024 / Прогнози 1 48000
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 13200
2023 / Прогнози 1 13200
2024 / Прогнози 1 13200
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 51000
2023 / Прогнози 1 51000
2024 / Прогнози 1 51000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 21000
2023 / Прогнози 2 21000
2024 / Прогнози 2 21000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 23700
2023 / Прогнози 1 23700
2024 / Прогнози 1 23700
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 35500
2023 / Прогнози 1 35500
2024 / Прогнози 1 35500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да