Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на правосъдието
Дата на публикуване 14-07-2021
Дата на съгласуване 09-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 70700
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 10011
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 9308
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 15883
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 12582
2020 / Годишен отчет 1 47784
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 202 35820
2020 / Отчет за първо тримесечие 17 6891
2020 / Отчет за второ тримесечие 29 3105
2020 / Отчет за трето тримесечие 115 12100
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 95 9322
2020 / Годишен отчет 0 31418
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 23400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 615746
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 175745
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 2138348
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 398282
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 6000
2020 / Годишен отчет 0 2718375
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 693537
2020 / Отчет за първо тримесечие 10 131889
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 221876
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 134647
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 185281
2020 / Годишен отчет 4 673693
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 1021528
2020 / Отчет за първо тримесечие 9 258462
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 245205
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 80476
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 363075
2020 / Годишен отчет 4 947218
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 53409
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 1321907
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 48780
2020 / Годишен отчет 0 1370687
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 101170
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 101165
2020 / Годишен отчет 0 101165
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 124140
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 525 29340
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 94800
2020 / Годишен отчет 0 124140
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 5419
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5419
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 37 70968
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 36574
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 34344
2020 / Годишен отчет 0 70918
72240000-9 Системен анализ и програмни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 8000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4562
2020 / Годишен отчет 0 4562
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 87 327080
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 16155
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 86 108360
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 10548
2020 / Годишен отчет 0 135063
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 217598
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 217598
2020 / Годишен отчет 0 217598
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 46 69700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 62712
2020 / Годишен отчет 0 62712
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 385458
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 457836
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 155897
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 301938
2020 / Годишен отчет 0 457835
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 12284
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2754
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 9530
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12284
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 110 69000
2020 / Отчет за първо тримесечие 110 69000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 69000
48820000-2 Сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 460455
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 75914
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 154733
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 121360
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 50781
2020 / Годишен отчет 0 402788
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 347270
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 165564
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 59306
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 122400
2020 / Годишен отчет 0 347270
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 132721
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 22364
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 28636
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 25567
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 56099
2020 / Годишен отчет 0 132666
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 102000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 102000
2020 / Годишен отчет 0 102000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1731770
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1731764
2020 / Годишен отчет 0 1731764
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 946530
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 299864
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 646650
2020 / Годишен отчет 0 946514
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 582000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 12000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1000000
2020 / Годишен отчет 0 1000000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 20798
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 20797
2020 / Годишен отчет 0 20797
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 36000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 36000
2020 / Годишен отчет 0 36000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3000
2020 / Годишен отчет 0 3000
32323500-8 Система за видеонаблюдение 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 200000
2020 / Годишен отчет 0 200000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 30000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 9594
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 9594
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 30000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 3779
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 26221
2020 / Годишен отчет 0 30000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2098
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2098
2020 / Годишен отчет 0 2098
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7200
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 7200
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7200
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 537147
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 35964
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 36472
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 464711
2020 / Годишен отчет 0 537147
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 36000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 12004
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 10163
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 11079
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2754
2020 / Годишен отчет 0 36000
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 51543
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 51543
2020 / Годишен отчет 0 51543
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 19330
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 19330
2020 / Годишен отчет 0 19330
791321009 удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 45
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 244
2020 / Годишен отчет 0 289
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 20000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30234000-8. Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 3500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 2962
2020 / Годишен отчет 2 2962
Допълнителни данни: