Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на правосъдието
Дата на публикуване 14-07-2021
Дата на съгласуване 26-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 79000
2023 / Прогнози 2 79000
2024 / Прогнози 1 45000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5500
2023 / Прогнози 1 5500
2024 / Прогнози 1 5500
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 845800
2023 / Прогнози 7 895800
2024 / Прогнози 7 618900
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 837 101800
2023 / Прогнози 38 101800
2024 / Прогнози 38 102200
50312600-12 Услуги по указване на съдействие за поддържане и ремонт на компютърна, сървърна, мрежова и периферна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
2023 / Прогнози 1 60000
2024 / Прогнози 1 60000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 213 184000
2023 / Прогнози 213 184000
2024 / Прогнози 133 132500
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2500
2023 / Прогнози 2 2500
2024 / Прогнози 2 2500
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 800 84500
2023 / Прогнози 1 84500
2024 / Прогнози 2 465500
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 24 36000
2023 / Прогнози 25 56000
2024 / Прогнози 95 226000
30213300-18 Доставка на компютърна, сървърна и разпечатваща техника 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 102500
2023 / Прогнози 1 102500
2024 / Прогнози 1 102500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 10000
2023 / Прогнози 30 10000
2024 / Прогнози 30 10000
48624000-18 Доставка на лицензи за Windows Server 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 3500
2023 / Прогнози 5 3500
2024 / Прогнози 5 3500
30213300-18 Доставка на компютърна, сървърна и разпечатваща техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 7000
2023 / Прогнози 10 7000
2024 / Прогнози 10 7000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 50000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 339 1017000
2024 / Прогнози 0 0
30233000-1 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 500 1000000
2023 / Прогнози 600 1700000
2024 / Прогнози 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1717300
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 700000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 50000
2024 / Прогнози 0 0
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 500 200000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 0 0
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20800
2023 / Прогнози 1 20800
2024 / Прогнози 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 168000
2023 / Прогнози 1 168000
2024 / Прогнози 2 286000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 445600
2023 / Прогнози 2 445600
2024 / Прогнози 2 707400
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 14800
2023 / Прогнози 1 14800
2024 / Прогнози 1 33000
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 12500
2023 / Прогнози 2 12500
2024 / Прогнози 2 25700
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 240000
2023 / Прогнози 1 240000
2024 / Прогнози 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 630400
2023 / Прогнози 1 420000
2024 / Прогнози 1 1500000
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 0 0
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 220200
2023 / Прогнози 2 220200
2024 / Прогнози 2 406100
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 172000
2023 / Прогнози 1 172000
2024 / Прогнози 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 210 64400
2023 / Прогнози 209 64400
2024 / Прогнози 210 74400
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 117200
2023 / Прогнози 2 117200
2024 / Прогнози 0 0
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 684700
2023 / Прогнози 2 684700
2024 / Прогнози 1 240300
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 188000
2023 / Прогнози 2 188000
2024 / Прогнози 0 0
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1200
2023 / Прогнози 1 1200
2024 / Прогнози 0 0
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 9600
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3500
2023 / Прогнози 103 1003500
2024 / Прогнози 3 3500
30233000-1. Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 3000
2023 / Прогнози 6 3000
2024 / Прогнози 6 3000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 54000
2023 / Прогнози 1 54000
2024 / Прогнози 1 54000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 114700
2023 / Прогнози 5 114700
2024 / Прогнози 5 148700
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3500
2023 / Прогнози 1 3500
2024 / Прогнози 1 3500
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 35900
2023 / Прогнози 2 35900
2024 / Прогнози 2 35900
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 25700
2023 / Прогнози 2 25700
2024 / Прогнози 2 25700
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1600
2023 / Прогнози 1 1600
2024 / Прогнози 1 1600
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 2 74000
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 60000
2023 / Прогнози 2 60000
2024 / Прогнози 1 10000
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 74000
2024 / Прогнози 1 74000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 180 180000
2023 / Прогнози 180 180000
2024 / Прогнози 250 250000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 40 50000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 450000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 40000
2023 / Прогнози 1 40000
2024 / Прогнози 0 0
30213000 преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 20000
2023 / Прогнози 15 20000
2024 / Прогнози 0 0
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 29900
2023 / Прогнози 1 29900
2024 / Прогнози 0 0
72411000 - 4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 120000
2023 / Прогнози 0 120000
2024 / Прогнози 1 120000
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 0 10000
2024 / Прогнози 1 10000
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 70000
2023 / Прогнози 1 70000
2024 / Прогнози 0 0
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 70000
32550000–3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 120 30000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 30000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да