Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Администрацията на Президента
Дата на публикуване 14-07-2021
Дата на съгласуване 02-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 360
2023 / Прогнози 1 480
2024 / Прогнози 1 360
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 120
2023 / Прогнози 1 120
2024 / Прогнози 1 120
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 23500
2023 / Прогнози 1 23500
2024 / Прогнози 1 23500
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 141
2023 / Прогнози 1 600
2024 / Прогнози 1 600
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 18500
2023 / Прогнози 1 18500
2024 / Прогнози 1 18500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2400
2023 / Прогнози 1 2400
2024 / Прогнози 1 2400
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 84000
2023 / Прогнози 1 84000
2024 / Прогнози 1 84000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 6100
2024 / Прогнози 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 5900
2024 / Прогнози 0 0
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 11000
2024 / Прогнози 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 11700
2024 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да