Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Карлово
Дата на публикуване 15-07-2021
Дата на съгласуване 18-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1660
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 672
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 960
2020 / Годишен отчет 0 1632
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4850
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 915
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2100
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 915
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 915
2020 / Годишен отчет 0 4845
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 432
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 432
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 432
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 432
2020 / Годишен отчет 0 1728
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 70 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 50 14000
2020 / Отчет за първо тримесечие 13 3850
2020 / Отчет за второ тримесечие 13 3663
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 2034
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 13 3790
2020 / Годишен отчет 0 13337
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 802 30500
2020 / Отчет за първо тримесечие 21 957
2020 / Отчет за второ тримесечие 191 7284
2020 / Отчет за трето тримесечие 63 2440
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 153 5757
2020 / Годишен отчет 0 16438
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 5000
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3600
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 314
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 48
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 3136
2020 / Годишен отчет 0 3498
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 241
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 241
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 194
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 194
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 100
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 100
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 22000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2976
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 4557
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4557
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4557
2020 / Годишен отчет 0 16647
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 11000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1480
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3687
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3808
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8975
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 9700
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2220
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1500
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1500
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4212
2020 / Годишен отчет 0 9432
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 7000
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 465
2020 / Годишен отчет 0 465
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48822000-6 Компютърни сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30214000-2 Компютърни работни станции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2600
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2600
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 1728
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1728
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 720
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 719
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 719
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 3350
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 378
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 270
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 270
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1773
2020 / Годишен отчет 0 2691
302125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 250
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 17
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 65
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 101
2020 / Годишен отчет 0 183
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 168
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 168
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 45
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 45
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 45
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 45
2020 / Годишен отчет 0 180
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 684
2020 / Годишен отчет 0 684
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 384
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 384
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1067
2020 / Годишен отчет 0 1067
7241100-4 доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 140
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 140
Допълнителни данни: