Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Карлово
Дата на публикуване 15-07-2021
Дата на съгласуване 19-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 800 30000
2023 / Прогнози 800 30000
2024 / Прогнози 800 30000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 6000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2500
2024 / Прогнози 2 3000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 150 2000
2023 / Прогнози 150 2500
2024 / Прогнози 150 3000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 1000
2023 / Прогнози 11 1500
2024 / Прогнози 12 2000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 3000
2023 / Прогнози 13 3500
2024 / Прогнози 14 4000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 5000
2023 / Прогнози 10 6500
2024 / Прогнози 10 6000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 27 4000
2023 / Прогнози 28 4500
2024 / Прогнози 29 5000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 5000
2023 / Прогнози 9 5500
2024 / Прогнози 10 6000
30214000-2 Компютърни работни станции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 32 8000
2023 / Прогнози 33 8500
2024 / Прогнози 34 9000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3500
2024 / Прогнози 1 4000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3500
2023 / Прогнози 1 3500
2024 / Прогнози 1 3500
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4500
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 6000
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1650
2023 / Прогнози 2 2700
2024 / Прогнози 1 1800
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 3300
2023 / Прогнози 2 3600
2024 / Прогнози 2 3700
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 22500
2023 / Прогнози 3 23500
2024 / Прогнози 3 23550
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9500
2023 / Прогнози 1 9500
2024 / Прогнози 1 10000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 15270
2023 / Прогнози 4 16590
2024 / Прогнози 4 17860
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3700
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 3000
302125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 150
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 1932
2023 / Прогнози 4 2300
2024 / Прогнози 4 2500
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 1700
2023 / Прогнози 5 1500
2024 / Прогнози 5 2300
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 1808
2023 / Прогнози 4 2000
2024 / Прогнози 4 2200
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 384
2023 / Прогнози 3 500
2024 / Прогнози 3 600
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500
2023 / Прогнози 1 500
2024 / Прогнози 1 500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не