Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Хисаря
Дата на публикуване 21-07-2021
Дата на съгласуване 18-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
7241200-1 доставчици на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7200
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 3600
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3597
2020 / Годишен отчет 0 7197
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 70
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 70
2020 / Годишен отчет 0 70
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 840
2020 / Годишен отчет 0 840
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 35180
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 9695
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 8338
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 8459
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 8679
2020 / Годишен отчет 0 35171
7241500-2 услуги за хостинг 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 740
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 246
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 986
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 350
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 346
2020 / Годишен отчет 0 346
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 1145
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 151
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 9 941
2020 / Годишен отчет 0 1092
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 101 7541
2020 / Отчет за първо тримесечие 9 382
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 376
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 1588
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 77 4986
2020 / Годишен отчет 0 7332
30125000–1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 182
2020 / Годишен отчет 0 182
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 7800
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 2160
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 2124
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4284
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 200 60
2020 / Отчет за първо тримесечие 50 15
2020 / Отчет за второ тримесечие 50 15
2020 / Отчет за трето тримесечие 50 14
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 50 14
2020 / Годишен отчет 0 58
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 1590
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 547
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 547
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 466
2020 / Годишен отчет 0 1560
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 150 4100
2020 / Отчет за първо тримесечие 34 952
2020 / Отчет за второ тримесечие 37 1036
2020 / Отчет за трето тримесечие 36 1008
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 39 1094
2020 / Годишен отчет 0 4090
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 520
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 514
2020 / Годишен отчет 0 514
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 520
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 516
2020 / Годишен отчет 0 516
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 980
2020 / Годишен отчет 0 980
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 22 10032
2020 / Отчет за първо тримесечие 22 10032
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 10032
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1618
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1618
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1618
30233000-1 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4188
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4188
72410000-7 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 31420
2020 / Отчет за първо тримесечие 13 7750
2020 / Отчет за второ тримесечие 13 7747
2020 / Отчет за трето тримесечие 13 7749
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 13 7748
2020 / Годишен отчет 0 30994
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 22 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 22 4920
2020 / Годишен отчет 0 4920
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 30 28312
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1368
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 27 23910
2020 / Годишен отчет 0 25278
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 82 2605
2020 / Отчет за първо тримесечие 19 604
2020 / Отчет за второ тримесечие 23 731
2020 / Отчет за трето тримесечие 22 698
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 18 572
2020 / Годишен отчет 0 2605
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 888
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 888
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 888
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 191 25300
2020 / Отчет за първо тримесечие 191 6291
2020 / Отчет за второ тримесечие 191 6290
2020 / Отчет за трето тримесечие 191 6290
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 191 6290
2020 / Годишен отчет 0 25161
71620000-0 Услуги, свързани с анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2040
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2040
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2040
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 40
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 40
2020 / Годишен отчет 0 40
Допълнителни данни: