Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Хисаря
Дата на публикуване 21-07-2021
Дата на съгласуване 02-04-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 5000
2023 / Прогнози 5 5000
2024 / Прогнози 5 5000
30234000-8. Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 1000
2023 / Прогнози 8 800
2024 / Прогнози 6 600
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7200
2023 / Прогнози 1 7200
2024 / Прогнози 1 7200
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 70
2023 / Прогнози 1 70
2024 / Прогнози 1 70
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 35280
2023 / Прогнози 1 35280
2024 / Прогнози 1 35280
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 200 60
2023 / Прогнози 200 60
2024 / Прогнози 200 60
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 63 3300
2023 / Прогнози 63 3300
2024 / Прогнози 63 3300
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 31500
2023 / Прогнози 12 31500
2024 / Прогнози 12 31500
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 87 6400
2023 / Прогнози 85 6200
2024 / Прогнози 88 6400
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 210 6300
2023 / Прогнози 200 6000
2024 / Прогнози 190 5700
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2800
2023 / Прогнози 2 2800
2024 / Прогнози 2 2800
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3900
2023 / Прогнози 1 3900
2024 / Прогнози 1 3900
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 3400
2023 / Прогнози 6 3400
2024 / Прогнози 6 3400
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 195 25500
2023 / Прогнози 195 26000
2024 / Прогнози 195 26500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да