Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Вълчи дол
Дата на публикуване 28-07-2021
Дата на съгласуване 26-07-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 1505
2023 / Прогнози 8 1535
2024 / Прогнози 8 1555
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 6800
2023 / Прогнози 7 5600
2024 / Прогнози 15 5600
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 15000
2023 / Прогнози 13 12500
2024 / Прогнози 13 13000
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 164 4320
2023 / Прогнози 164 4320
2024 / Прогнози 164 4320
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 5550
2023 / Прогнози 13 5650
2024 / Прогнози 10 5650
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 600
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 6850
2023 / Прогнози 7 5200
2024 / Прогнози 8 6050
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 2950
2023 / Прогнози 2 2950
2024 / Прогнози 2 2950
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 415 3800
2023 / Прогнози 411 3200
2024 / Прогнози 411 3200
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 60 2850
2023 / Прогнози 56 2700
2024 / Прогнози 60 2950
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 5400
2023 / Прогнози 4 5400
2024 / Прогнози 4 5400
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 1500
2023 / Прогнози 6 1500
2024 / Прогнози 5 1500
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 550
2023 / Прогнози 2 550
2024 / Прогнози 2 550
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 4000
2023 / Прогнози 3 4000
2024 / Прогнози 3 4000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 1095
2023 / Прогнози 31 1245
2024 / Прогнози 30 1100
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 599 20925
2023 / Прогнози 599 21045
2024 / Прогнози 599 21075
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 14737
2023 / Прогнози 20 15250
2024 / Прогнози 20 15600
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 29600
2023 / Прогнози 15 27700
2024 / Прогнози 15 27800
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 56 3900
2023 / Прогнози 65 5700
2024 / Прогнози 61 4500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не