Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Каолиново
Дата на публикуване 28-02-2022
Дата на съгласуване 30-07-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 105 3213
2023 / Прогнози 56 1634
2024 / Прогнози 56 1634
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 6544
2023 / Прогнози 5 6544
2024 / Прогнози 5 6544
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 600
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2200
2023 / Прогнози 1 1100
2024 / Прогнози 1 1100
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36
2023 / Прогнози 1 36
2024 / Прогнози 1 36
72411000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 840
2023 / Прогнози 1 840
2024 / Прогнози 1 840
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 144
2023 / Прогнози 1 144
2024 / Прогнози 1 144
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2684
2023 / Прогнози 2 2684
2024 / Прогнози 2 2684
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 1584
2023 / Прогнози 3 1584
2024 / Прогнози 3 1584
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 6544
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 1476
2023 / Прогнози 3 1476
2024 / Прогнози 3 1476
72400000-4 Интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 124
2023 / Прогнози 1 124
2024 / Прогнози 1 124
50323100-6 Зареждане на тонер касети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 300
2023 / Прогнози 10 300
2024 / Прогнози 10 300
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1679
2023 / Прогнози 1 1679
2024 / Прогнози 1 1679
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не