Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Каспичан
Дата на публикуване 10-08-2021
Дата на съгласуване 10-08-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 48 3074
2023 / Прогнози 48 3074
2024 / Прогнози 48 3074
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 79 4250
2023 / Прогнози 79 4250
2024 / Прогнози 79 4250
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 6500
2023 / Прогнози 50 6500
2024 / Прогнози 50 6500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 16 11465
2023 / Прогнози 16 11465
2024 / Прогнози 16 11465
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 5536
2023 / Прогнози 9 5536
2024 / Прогнози 9 5536
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 9400
2023 / Прогнози 2 9400
2024 / Прогнози 2 9400
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 360 8732
2023 / Прогнози 360 8732
2024 / Прогнози 360 8732
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 2 1000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 4000
2023 / Прогнози 6 4000
2024 / Прогнози 6 4000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 34 11200
2023 / Прогнози 34 11200
2024 / Прогнози 34 11200
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 2996
2023 / Прогнози 21 2996
2024 / Прогнози 21 2996
80420000-4 Услуги по електронно обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 5060
2023 / Прогнози 3 5060
2024 / Прогнози 3 5060
72411000-4 поддържане на интернет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 144 15500
2023 / Прогнози 144 15500
2024 / Прогнози 144 15500
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 800
2023 / Прогнози 4 800
2024 / Прогнози 4 800
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не