Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Дата на публикуване 12-11-2020
Дата на съгласуване 10-11-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 73 35551
2020 / Отчет за първо тримесечие 23 4136
2020 / Отчет за второ тримесечие 25 3598
2020 / Отчет за трето тримесечие 30 5577
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 8 13311
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 45 35190
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 11054
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3340
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 14394
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 72673
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 16473
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 17208
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 16476
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 50157
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 53680
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 26461
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 2028
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2633
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 31122
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 840
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 291
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 270
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 561
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 153461
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 32717
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 35676
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 32916
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 101309
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 22 90920
2020 / Отчет за първо тримесечие 10 26077
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 29116
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 12179
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 67372
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 11927
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 2894
2020 / Отчет за второ тримесечие 13 2322
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 5399
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 10615
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 31 6127
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2015
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2015
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 14322
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 3174
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 1719
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4893
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 24 33089
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1702
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 8656
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 5303
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 15661
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 50 11043
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 240
2020 / Отчет за второ тримесечие 26 2448
2020 / Отчет за трето тримесечие 22 1999
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 13 4687
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 25 3492
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 163
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 993
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 1985
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3141
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 222 278614
2020 / Отчет за първо тримесечие 33 20196
2020 / Отчет за второ тримесечие 24 38699
2020 / Отчет за трето тримесечие 55 50202
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 109097
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1000 156291
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 998
2020 / Отчет за второ тримесечие 166 222484
2020 / Отчет за трето тримесечие 43 46217
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 24 269699
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 21224
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 3515
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 6126
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 1528
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 11169
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 3345
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 113
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1410
2020 / Отчет за трето тримесечие 17 3392
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 3 4915
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 4550
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1140
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 2022
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3162
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 2454
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 681
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 360
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 653
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1694
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 27112
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 3541
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 3011
2020 / Отчет за трето тримесечие 13 6092
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12644
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 23 178739
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 195478
2020 / Отчет за второ тримесечие 12 196550
2020 / Отчет за трето тримесечие 13 261060
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 653088
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 14600
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 2793
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 4393
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 3757
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 9 10943
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 17007
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 5810
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 2758
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 1988
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 10556
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 12367
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 3363
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1984
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5347
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5016
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2972
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2972
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10617
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 321
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 2520
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 2090
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4931
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 7000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1008617
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 66060
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 100054
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 7200
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 173314
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 10550
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 2380
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 1507
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 1170
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5057
48451000–4 софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 984
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 984
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 984
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 198611
2020 / Отчет за първо тримесечие 12 30269
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 25389
2020 / Отчет за трето тримесечие 11 23830
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 79488
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2400
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2400
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 188086
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 105907
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 50555
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 104780
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 261242
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 12000
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 22 47033
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 11 46855
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 19325
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 66180
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4520
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 720
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 180
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 900
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 6169
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 2469
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2469
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 184350
2020 / Отчет за първо тримесечие 8 37520
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 44875
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 40106
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 122501
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 55761
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 5960
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 14334
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 15015
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 35309
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 337 68107
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2525
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 46891
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 1712
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 51128
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 39263
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2364
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2660
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5024
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 464
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 435
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 63
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 498
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 458
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 458
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 458
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 186
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 186
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 186
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 44191
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 8942
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 8942
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 8942
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 26826
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 50630
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 2670
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 1335
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 4005
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8010
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 16200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 4050
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 4050
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 1250
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 9350
48313000-5 Софтуерни пакети за оптично разпознаване на символи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 21 8744
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 13170
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1031
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 1845
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2876
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 132123
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 3323
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 63466
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 1425820
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1492609
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 68400
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 68400
72420000-0 Услуги по интернет разработка 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 5256
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 3000
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 5256
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8256
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 40500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 5958
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 13208
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 7684
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 26850
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 52968
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 2814
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 8996
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 12262
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 24072
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 189
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 316
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 505
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3773
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 773
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 773
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 49700
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 9566
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 5990
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 18408
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 33964
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 29170
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 2570
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 7410
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 2430
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12410
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 347700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 86850
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 86850
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 86850
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 260550
72100000-6 Консултантски услуги по хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2650
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 4167
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 3717
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 70
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 70
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3857
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3625
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1142
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 513
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 1590
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3245
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4329
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 2441
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1630
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4071
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2620
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 43324
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 8893
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 11001
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 9701
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 29595
30213300-8. Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 23600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48451000–4 софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 793
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 360
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 360
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1513
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1553
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 127
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1426
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 188
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1741
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 4300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 882
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 741
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1432
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3055
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 9790
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1844
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1844
30233000-1 Записващи и четящи устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 96
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 96
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2592
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2592
724150002 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 228
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 228
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 33319
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1942
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 600
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 15774
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 2 18316
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 668
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 113
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 657
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1438
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 198
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 132
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 330
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48820000-2 Сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1300
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 137215
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 138515
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 20000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 6364
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 21920
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 93555
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 2901
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 1401
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 654
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2055
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 498
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 498
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 23600
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 3934
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 7868
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3934
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 15736
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 306000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1832440
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 21000
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 373920
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 394920
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 781
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 781
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 781
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 24
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 24
48625000-5 Операционни системи за отворени компютърни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 19440
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 4860
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 9720
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 14580
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1323978
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1323978
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 29580
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 25980
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 3600
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 29580
32540000-0 Телефонна централа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 35400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 35400
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 35400
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 199713
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 240577
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 240577
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 7741
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 7741
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7741
30234000-8. Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 320
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 542
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 862
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 168
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 168
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3286
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3286
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3286
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2760
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 690
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 460
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 920
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2070
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 25
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 25
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 25
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1516
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1516
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1516
72224100-2 Услуги по планиране на внедряването на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 54000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: