Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Вълчи дол
Дата на публикуване 11-08-2021
Дата на съгласуване 11-08-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 30 1054
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 15 742
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 742
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 590 19800
2021 / Отчет за първо тримесечие 113 4200
2021 / Отчет за второ тримесечие 114 4299
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 8499
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 13 5600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 10 4014
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4014
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 151 3750
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 113 2928
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2928
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 2163
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2163
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2163
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 8 1485
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 5 892
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 892
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 16 5059
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 490
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 490
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 762
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 762
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 6 1600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 1579
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1579
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 5300
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 2134
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2134
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 388
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 388
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 3500
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 2125
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2125
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 391 3100
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 191 1523
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1523
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 51 1884
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 384
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 384
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 4700
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 3 1930
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1930
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 550
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 2640
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 7 137
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 137
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 17 1600
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 55
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 55
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 20 15135
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 20 13568
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 13568
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 15 28825
2021 / Отчет за първо тримесечие 12 7600
2021 / Отчет за второ тримесечие 12 7717
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 15317
Допълнителни данни: