Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Държавна комисия по сигурността на информацията
Дата на публикуване 12-08-2021
Дата на съгласуване 26-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 60 140000
2023 / Прогнози 60 150000
2024 / Прогнози 60 150000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 10000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
7913210-9 удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 42 1000
2023 / Прогнози 42 1000
2024 / Прогнози 42 1000
724150002 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 14000
2023 / Прогнози 1 14000
2024 / Прогнози 1 14000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 66000
2023 / Прогнози 3 66000
2024 / Прогнози 3 66000
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 22500
2023 / Прогнози 2 22500
2024 / Прогнози 2 22500
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 95000
2023 / Прогнози 1 95000
2024 / Прогнози 1 95000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 250 22500
2023 / Прогнози 250 22500
2024 / Прогнози 250 22500
4861000-7 Системи от база данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 55 20000
2023 / Прогнози 55 20000
2024 / Прогнози 55 20000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7500
2023 / Прогнози 1 7500
2024 / Прогнози 1 7500
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 20000
2023 / Прогнози 2 20000
2024 / Прогнози 2 20000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 75 15000
2023 / Прогнози 75 15000
2024 / Прогнози 75 15000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не