Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на земеделието, храните и горите
Дата на публикуване 13-08-2021
Дата на съгласуване 26-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1646 118071
2023 / Прогнози 1746 114071
2024 / Прогнози 1621 103571
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2759 309000
2023 / Прогнози 2773 311000
2024 / Прогнози 2787 312500
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 581 22858
2023 / Прогнози 587 23758
2024 / Прогнози 589 23958
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 678 182168
2023 / Прогнози 678 182168
2024 / Прогнози 678 182168
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 93 32750
2023 / Прогнози 91 32850
2024 / Прогнози 91 33450
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 88 138686
2023 / Прогнози 88 138786
2024 / Прогнози 88 138886
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 58 187700
2023 / Прогнози 58 187900
2024 / Прогнози 58 188100
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1938 799000
2023 / Прогнози 1938 799000
2024 / Прогнози 1938 800000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 651 51100
2023 / Прогнози 651 51400
2024 / Прогнози 651 51900
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 350 320000
2023 / Прогнози 350 320000
2024 / Прогнози 350 320000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 245 265000
2023 / Прогнози 245 265000
2024 / Прогнози 245 265000
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 140
2023 / Прогнози 1 160
2024 / Прогнози 1 180
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 14440
2023 / Прогнози 11 14460
2024 / Прогнози 12 14480
072250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 6000
2023 / Прогнози 2 7000
2024 / Прогнози 2 8000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 25400
2023 / Прогнози 12 25900
2024 / Прогнози 12 26400
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 67364
2023 / Прогнози 21 67564
2024 / Прогнози 21 67764
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 155 17500
2023 / Прогнози 155 19500
2024 / Прогнози 155 21500
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 300
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 36500
2023 / Прогнози 38 27500
2024 / Прогнози 38 28500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 42 60800
2023 / Прогнози 42 46800
2024 / Прогнози 42 47800
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 54 509700
2023 / Прогнози 54 509700
2024 / Прогнози 54 509700
72412000-1 Доставчик на услуги за електронна поща 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 3000
2023 / Прогнози 12 3000
2024 / Прогнози 12 3000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 34 10000
2023 / Прогнози 34 10000
2024 / Прогнози 34 10000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 46 49000
2023 / Прогнози 46 49500
2024 / Прогнози 46 49500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 565440
2023 / Прогнози 35 566000
2024 / Прогнози 35 566000
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 22500
2023 / Прогнози 22 27500
2024 / Прогнози 22 27500
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 6100
2023 / Прогнози 12 6100
2024 / Прогнози 12 6100
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 350
2023 / Прогнози 1 350
2024 / Прогнози 1 350
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 44900
2023 / Прогнози 15 44150
2024 / Прогнози 14 42400
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 10000
2023 / Прогнози 3 10000
2024 / Прогнози 3 10000
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
2023 / Прогнози 2 3000
2024 / Прогнози 2 3000
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 20800
2023 / Прогнози 35 20800
2024 / Прогнози 35 20800
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 35000
2023 / Прогнози 1 35000
2024 / Прогнози 1 35000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 340 31000
2023 / Прогнози 340 31000
2024 / Прогнози 340 31000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1050 2000
2023 / Прогнози 1050 2000
2024 / Прогнози 1050 2000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 6000
2023 / Прогнози 16 5000
2024 / Прогнози 16 5000
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 2000
2023 / Прогнози 15 3000
2024 / Прогнози 15 3000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 216000
2023 / Прогнози 35 226000
2024 / Прогнози 35 226000
48800000-6 Информационни системи и сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 995000
2023 / Прогнози 100 597000
2024 / Прогнози 0 0
72300000-8 Услуги по предаване и обработка на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 306000
2023 / Прогнози 4 183600
2024 / Прогнози 0 0
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 187600
2023 / Прогнози 5 118800
2024 / Прогнози 0 0
32323500-8 Система за видеонаблюдение 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 93 71200
2023 / Прогнози 93 71200
2024 / Прогнози 0 0
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 4223659
2023 / Прогнози 5 3285067
2024 / Прогнози 0 0
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 4000
2023 / Прогнози 10 4000
2024 / Прогнози 10 4000
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 34 5000
2023 / Прогнози 34 5000
2024 / Прогнози 34 5000
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 21600
2023 / Прогнози 1 21600
2024 / Прогнози 1 21600
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 34 20000
2023 / Прогнози 34 20000
2024 / Прогнози 34 20000
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 58200
2023 / Прогнози 1 58200
2024 / Прогнози 1 58200
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 5000
2023 / Прогнози 50 5000
2024 / Прогнози 50 5000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да