Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на образованието и науката
Дата на публикуване 13-08-2021
Дата на съгласуване 10-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 500 205000
2023 / Прогнози 500 205000
2024 / Прогнози 500 205000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 6220
2023 / Прогнози 5 6270
2024 / Прогнози 5 6420
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 177 176500
2023 / Прогнози 177 176500
2024 / Прогнози 177 176500
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 65 30700
2023 / Прогнози 65 30700
2024 / Прогнози 65 30700
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 96 128800
2023 / Прогнози 96 128800
2024 / Прогнози 96 128800
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 52 76367
2023 / Прогнози 52 76467
2024 / Прогнози 52 76567
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 288 34865
2023 / Прогнози 289 34880
2024 / Прогнози 293 36580
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 620 72000
2023 / Прогнози 620 72000
2024 / Прогнози 620 72000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 581 8475
2023 / Прогнози 593 8625
2024 / Прогнози 595 8675
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1130000
2023 / Прогнози 1 1130000
2024 / Прогнози 1 1130000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 50000
2023 / Прогнози 2 50000
2024 / Прогнози 2 50000
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 36000
2023 / Прогнози 2 36000
2024 / Прогнози 2 36000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 39 135540
2023 / Прогнози 39 135540
2024 / Прогнози 39 135540
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2400000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 145700
2023 / Прогнози 12 145700
2024 / Прогнози 12 145700
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 466000
2023 / Прогнози 20 436000
2024 / Прогнози 20 436000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 75 75000
2023 / Прогнози 75 75000
2024 / Прогнози 75 75000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 100000
2023 / Прогнози 12 100000
2024 / Прогнози 12 100000
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 90000 5580000
2023 / Прогнози 90000 5580000
2024 / Прогнози 90000 5580000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 7000
2023 / Прогнози 11 7000
2024 / Прогнози 11 7000
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 300 5000
2023 / Прогнози 300 5000
2024 / Прогнози 300 5000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 21000
2023 / Прогнози 11 21000
2024 / Прогнози 10 20000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 90000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 15000
2023 / Прогнози 10 2000
2024 / Прогнози 10 2000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 15000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48820000-2 Сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 10000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 72 15640
2023 / Прогнози 72 15640
2024 / Прогнози 70 14440
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 200 32420
2023 / Прогнози 200 32420
2024 / Прогнози 200 32420
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 12700
2023 / Прогнози 3 15700
2024 / Прогнози 1 700
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 16 52405
2023 / Прогнози 16 52405
2024 / Прогнози 16 52405
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 12000
2023 / Прогнози 5 12000
2024 / Прогнози 5 12000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 160 18796
2023 / Прогнози 160 18796
2024 / Прогнози 160 18796
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3250
2023 / Прогнози 1 3250
2024 / Прогнози 1 3500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 10250
2023 / Прогнози 9 10250
2024 / Прогнози 9 10250
3021310-6 преносим компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 3000
2023 / Прогнози 4 3000
2024 / Прогнози 4 3000
1.230213300-8 компютри настолни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 3900
2023 / Прогнози 5 3900
2024 / Прогнози 5 3900
30237000-9. Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 65 2200
2023 / Прогнози 60 2200
2024 / Прогнози 60 2000
30213300-8. Настолен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3600
2023 / Прогнози 3 3000
2024 / Прогнози 3 3000
30213100-6. Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2200
2023 / Прогнози 2 2200
2024 / Прогнози 2 2200
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1398
2023 / Прогнози 1 798
2024 / Прогнози 1 798
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 20160
2023 / Прогнози 5 20160
2024 / Прогнози 5 20160
7913210-9 удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 42 332
2023 / Прогнози 42 332
2024 / Прогнози 42 332
302133008-8 Настолен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 5700
2023 / Прогнози 6 5700
2024 / Прогнози 6 5700
791321009 удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 300
2023 / Прогнози 20 300
2024 / Прогнози 20 300
30214000-2 Компютърни работни станции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
2023 / Прогнози 3 3000
2024 / Прогнози 1 1000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 2 1000
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2200
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
2023 / Прогнози 1 700
2024 / Прогнози 1 700
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 770
2023 / Прогнози 3 790
2024 / Прогнози 3 800
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2225
2023 / Прогнози 2 2300
2024 / Прогнози 2 2675
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 500
2023 / Прогнози 3 500
2024 / Прогнози 3 500
30213100-3 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
2023 / Прогнози 3 3000
2024 / Прогнози 3 3000
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 2000
2023 / Прогнози 12 2000
2024 / Прогнози 12 2000
72415000–2 Услуги за хостинг 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 13000
2023 / Прогнози 1 13000
2024 / Прогнози 1 13000
302131100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2700
2023 / Прогнози 3 2700
2024 / Прогнози 3 2700
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да