Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Божурище
Дата на публикуване 13-08-2021
Дата на съгласуване 18-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 4500
2023 / Прогнози 3 2700
2024 / Прогнози 1 1200
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 13500
2023 / Прогнози 5 7500
2024 / Прогнози 4 5500
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1200
2023 / Прогнози 1 1200
2024 / Прогнози 4 1200
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да