Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Белене
Дата на публикуване 17-08-2021
Дата на съгласуване 17-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 19 17708
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 4709
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1349
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 13 11650
2020 / Годишен отчет 0 17708
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 950
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 89
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 286
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 252
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 293
2020 / Годишен отчет 0 920
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 950
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 1043
2020 / Годишен отчет 0 1043
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 975
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 974
2020 / Годишен отчет 0 974
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1339
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1339
Допълнителни данни: