Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Първомай
Дата на публикуване 18-08-2021
Дата на съгласуване 16-08-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 70
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 70
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 70
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 25 1277
2021 / Отчет за първо тримесечие 19 953
2021 / Отчет за второ тримесечие 6 324
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1277
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 199
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 199
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 199
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1968
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1968
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1968
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2294
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 2294
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2294
30214000-2 Компютърни работни станции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 4022
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4022
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4022
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 45
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 45
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 45
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 799
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 799
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 799
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 7698
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 7323
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 375
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7698
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 7795
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4606
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 3189
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7795
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1150
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1150
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1150
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 18540
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 4680
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 13860
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 18540
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 7213
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 3125
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 4088
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7213
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 484
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 100
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 384
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 484
Допълнителни данни: