Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Хасково
Дата на публикуване 18-08-2021
Дата на съгласуване 22-04-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48780000-9 Софтуерни пакети за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 48400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 490 21000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 225 11010
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 100 4901
2020 / Годишен отчет 325 15911
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 14 4790
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4790
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 24 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 4800
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 10 4800
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1200
2020 / Годишен отчет 2 1200
48823000-3 Файлови сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 18000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 4611
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 6 4611
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 15000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 5774
2020 / Годишен отчет 1 5774
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5400
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 5400
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 37 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 26 988
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 26 988
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 3197
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1983
2020 / Годишен отчет 1 5180
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 6835
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3504
2020 / Годишен отчет 1 10339
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3800
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1302
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2483
2020 / Годишен отчет 1 3785
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3615
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3614
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 3614
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3530
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3530
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 3530
48442000-8 Софтуерни пакети за финансови системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3456
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1152
2020 / Годишен отчет 1 4608
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 95 4000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 90 3672
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 122
2020 / Годишен отчет 115 3794
72410000-7 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10620
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 7563
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2521
2020 / Годишен отчет 0 10084
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5760
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 4320
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1440
2020 / Годишен отчет 1 5760
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1500
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 900
2020 / Годишен отчет 1 2400
50334130-5 Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 9840
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 7380
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2460
2020 / Годишен отчет 1 9840
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2700
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 900
2020 / Годишен отчет 1 3600
Допълнителни данни: