Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Хасково
Дата на публикуване 18-08-2021
Дата на съгласуване 07-07-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 9000
2023 / Прогнози 10 5000
2024 / Прогнози 10 5000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 3000
2023 / Прогнози 4 3000
2024 / Прогнози 4 3000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 10000
2023 / Прогнози 20 10000
2024 / Прогнози 20 10000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 10000
2023 / Прогнози 8 10000
2024 / Прогнози 5 5000
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1200
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48823000-3 Файлови сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 10000
2023 / Прогнози 3 5000
2024 / Прогнози 3 5000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 110 7000
2023 / Прогнози 90 6000
2024 / Прогнози 90 6000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 450 20000
2023 / Прогнози 450 20000
2024 / Прогнози 450 20000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 3000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7000
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
48780000-9 Софтуерни пакети за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3900
2023 / Прогнози 1 3900
2024 / Прогнози 1 3900
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4100
2023 / Прогнози 1 4100
2024 / Прогнози 1 4100
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9000
2023 / Прогнози 1 9000
2024 / Прогнози 1 9000
48442000-8 Софтуерни пакети за финансови системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7500
2023 / Прогнози 1 7500
2024 / Прогнози 1 7500
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 180 3000
2023 / Прогнози 220 4000
2024 / Прогнози 180 3000
72410000-7 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12500
2023 / Прогнози 1 14000
2024 / Прогнози 1 14000
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6500
2023 / Прогнози 1 6500
2024 / Прогнози 1 6500
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3600
2023 / Прогнози 1 3600
2024 / Прогнози 1 3600
50334130-5 Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 9840
2023 / Прогнози 1 9840
2024 / Прогнози 1 9840
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3600
2023 / Прогнози 1 3600
2024 / Прогнози 1 3600
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да