Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Първомай
Дата на публикуване 20-08-2021
Дата на съгласуване 19-08-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 1446
2023 / Прогнози 40 2200
2024 / Прогнози 40 2550
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 500
2023 / Прогнози 5 500
2024 / Прогнози 5 500
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 500
2023 / Прогнози 4 550
2024 / Прогнози 4 500
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 300 8610
2023 / Прогнози 300 6400
2024 / Прогнози 300 7350
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 8000
2023 / Прогнози 3 8000
2024 / Прогнози 3 8000
30200000-1 компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2100
2024 / Прогнози 2 2200
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 8000
2023 / Прогнози 18 8000
2024 / Прогнози 18 8000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не