Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Ракитово
Дата на публикуване 20-08-2021
Дата на съгласуване 20-08-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 1000
2023 / Прогнози 40 1000
2024 / Прогнози 40 1000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3900
2023 / Прогнози 1 3900
2024 / Прогнози 1 3900
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3900
2023 / Прогнози 1 3900
2024 / Прогнози 1 3900
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 450
2023 / Прогнози 1 450
2024 / Прогнози 1 450
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 300
2023 / Прогнози 10 300
2024 / Прогнози 10 300
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 250 7500
2023 / Прогнози 250 7500
2024 / Прогнози 250 7500
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1180
2023 / Прогнози 1 1180
2024 / Прогнози 7 1180
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6000
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 40 1200
2023 / Прогнози 40 1200
2024 / Прогнози 40 1200
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 364
2023 / Прогнози 1 364
2024 / Прогнози 1 364
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 10402
2023 / Прогнози 7 10402
2024 / Прогнози 7 10402
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5410
2023 / Прогнози 1 5410
2024 / Прогнози 1 5410
30232110-8 Лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 2100
2023 / Прогнози 5 2100
2024 / Прогнози 5 2100
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 5720
2023 / Прогнози 1 720
2024 / Прогнози 1 720
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да