Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Венец
Дата на публикуване 30-08-2021
Дата на съгласуване 27-08-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72220000-3 Системни и технически консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 90
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 90
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 90
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 122
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 45
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 61
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 106
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 7 3450
2021 / Отчет за първо тримесечие 3 450
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 862
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1312
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 42 1260
2021 / Отчет за първо тримесечие 13 390
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 780
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1170
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможноститена компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 2400
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 179
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 179
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 358
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 48 5620
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 1104
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 2810
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3914
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 1975
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 600
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1200
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1800
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 11 7200
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 7200
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 7200
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 4 14454
2021 / Отчет за първо тримесечие 4 4739
2021 / Отчет за второ тримесечие 4 7557
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 12296
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3600
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 536
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 1071
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1607
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 2668
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 2 2668
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 2668
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 5 1218
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 1218
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1218
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 3240
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 1 800
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 800
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 800
30200000-1 компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 10 15000
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 10788
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 10788
Допълнителни данни: