Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 03-09-2021
Дата на съгласуване 03-08-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 75 4340940
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 45 4145080
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 4145080
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 1380397
2021 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2021 / Отчет за второ тримесечие 29 1380397
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 1380397
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 14 1476360
2021 / Отчет за първо тримесечие 33 229936
2021 / Отчет за второ тримесечие 33 304918
2021 / Отчет за трето тримесечие 1 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 534854
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3750 255900
2021 / Отчет за първо тримесечие 577 34239
2021 / Отчет за второ тримесечие 1115 73988
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 108227
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 321 502000
2021 / Отчет за първо тримесечие 121 185856
2021 / Отчет за второ тримесечие 164 230744
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 416600
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 2 16200
2021 / Отчет за първо тримесечие 1 5973
2021 / Отчет за второ тримесечие 1 5804
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 11777
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Утвърден бюджет 3 531000
2021 / Отчет за първо тримесечие 16 3000
2021 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2021 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2021 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2021 / Годишен отчет 0 3000
Допълнителни данни: