Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Дата на публикуване 11-10-2021
Дата на съгласуване 23-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232110-8 Лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 4000
2023 / Прогнози 8 3000
2024 / Прогнози 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 56 12000
2023 / Прогнози 56 12000
2024 / Прогнози 56 12000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 6000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 500
2023 / Прогнози 30 500
2024 / Прогнози 30 500
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 800
2023 / Прогнози 10 800
2024 / Прогнози 10 800
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 3500
2024 / Прогнози 0 0
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 3000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 10 3000
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
32550000-3 Телефонно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 3000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4000
2023 / Прогнози 1 4500
2024 / Прогнози 1 4500
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 2500
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 1000
2023 / Прогнози 20 1000
2024 / Прогнози 20 1000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 2 2000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 4000
2023 / Прогнози 3 4000
2024 / Прогнози 3 4000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 800
2023 / Прогнози 15 800
2024 / Прогнози 15 800
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не