Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Кайнарджа
Дата на публикуване 03-12-2020
Дата на съгласуване 18-11-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10510
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 10510
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 10510
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3953
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3953
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3953
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 19143
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 7457
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3610
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 11067
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 265
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 265
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 265
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 719
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 348
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 90
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 438
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2576
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1156
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3732
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 388
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 168
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 556
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 138
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 138
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 22903
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 11624
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5812
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 17436
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 6528
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 16 6528
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6528
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 17 979
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 17 979
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 979
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 224
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 224
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 232
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 222
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 222
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3878
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3878
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3878
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3138
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1138
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1138
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1511
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1511
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1758
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 828
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 828
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 15000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 4710
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 760
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 760
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 165 8700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 65 3800
2020 / Отчет за трето тримесечие 28 1390
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5190
Допълнителни данни: