Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Народно събрание на Република България
Дата на публикуване 15-09-2021
Дата на съгласуване 04-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 154810
2023 / Прогнози 18 154910
2024 / Прогнози 18 154910
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 96500
2023 / Прогнози 4 96500
2024 / Прогнози 4 176500
48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 320000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 12000
2023 / Прогнози 11 12000
2024 / Прогнози 6 12000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
2023 / Прогнози 1 60000
2024 / Прогнози 1 60000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
2023 / Прогнози 1 100000
2024 / Прогнози 1 100000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 25000
2023 / Прогнози 1 25000
2024 / Прогнози 1 25000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 25000
2023 / Прогнози 1 25000
2024 / Прогнози 1 25000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 70000
2023 / Прогнози 1 70000
2024 / Прогнози 1 90000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500000
2023 / Прогнози 1 500000
2024 / Прогнози 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 1650000
2023 / Прогнози 3 950000
2024 / Прогнози 3 950000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 355 816000
2023 / Прогнози 155 391000
2024 / Прогнози 155 391000
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 100000
2023 / Прогнози 2 50000
2024 / Прогнози 2 50000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 10000
2023 / Прогнози 15 10000
2024 / Прогнози 15 10000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 305 10400
2023 / Прогнози 305 10400
2024 / Прогнози 305 10400
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 108000
2023 / Прогнози 2 108000
2024 / Прогнози 2 108000
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 150000
2024 / Прогнози 1 150000
48221000-3 Софтуерни пакети за интернет навигация 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 100000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не