Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Аксаково
Дата на публикуване 16-09-2021
Дата на съгласуване 22-12-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 210 11570
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 91 4931
2020 / Отчет за трето тримесечие 110 5075
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 10006
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 2100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 700
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 700
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 16703
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 390
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 390
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 115 5600
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 199
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 246
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 201
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 646
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 584
2020 / Отчет за първо тримесечие 12 584
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 584
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 1132
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 474
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 608
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1082
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 39 12492
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 82
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 59
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 141
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 21 5729
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 129
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 493
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 778
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1400
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 21 7530
2020 / Отчет за първо тримесечие 17 5769
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 1761
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7530
48821000-9 Мрежови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 11658
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 3100
2020 / Отчет за първо тримесечие 15 364
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2100
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2464
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 8220
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32560000-6 Материали с оптични влакна 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 18340
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 17386
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 170
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 86
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 256
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 43922
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5734
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 56 5188
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 314
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 1358
2020 / Отчет за трето тримесечие 21 652
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2324
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 131 21260
2020 / Отчет за първо тримесечие 15 4948
2020 / Отчет за второ тримесечие 25 9937
2020 / Отчет за трето тримесечие 25 4565
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 19450
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 6000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 900
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 900
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 91 29669
2020 / Отчет за първо тримесечие 18 9987
2020 / Отчет за второ тримесечие 18 11313
2020 / Отчет за трето тримесечие 18 5560
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 26860
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 16500
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 756
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 4399
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 2307
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7462
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 35 17428
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 11214
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 2384
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 908
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 14506
48825000-7 Уебсървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12432
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48823000-3 Файлови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 19245
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 19800
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 6577
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 6577
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 7533
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1573
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 938
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2511
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
302133008-8 Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 12636
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 13 12636
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12636
30125100–2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 1237
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 237
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 237
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 5500
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1055
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1884
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2424
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5363
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 180
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 180
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 180
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 1043
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 180
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 609
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 30
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 819
72411000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 24 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 126
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 174
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 262
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 562
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 1100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2400
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1200
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1200
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 270
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 270
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 270
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 810
724110004 Доставчици на интернет услуги(ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 600
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 72
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 72
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 72
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 216
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 120
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 240
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 120
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 120
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 24 3120
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 200
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 300
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 300
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 800
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 110
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 28
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 28
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 150
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 1600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72410000-7 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 288
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 72
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 72
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 72
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 216
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1032
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1032
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1032
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 36
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 208
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 56
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 300
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 499
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 499
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2410
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1127
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1280
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2407
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
721200000-2 Консултантска услуга по възстановяване на хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 72
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 72
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
302133008-8 Настолен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 358
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 358
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 90
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 90
48820000-2 Сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1150
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: