Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Аксаково
Дата на публикуване 16-09-2021
Дата на съгласуване 16-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 24 6615
2020 / Годишен отчет 0 6615
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 21 23218
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 6577
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 15 14031
2020 / Годишен отчет 3 20608
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 57 5188
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 314
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 1388
2020 / Отчет за трето тримесечие 23 663
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 161
2020 / Годишен отчет 0 2526
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 1100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 100
2020 / Годишен отчет 0 100
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 16500
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 756
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 4399
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 2307
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 3422
2020 / Годишен отчет 0 10884
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 800
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 111
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 159
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 247
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 186
2020 / Годишен отчет 0 703
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 1043
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 180
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 704
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 30
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 914
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 3100
2020 / Отчет за първо тримесечие 15 364
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2100
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2464
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 180
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 180
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 180
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 5500
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1055
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1884
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2424
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5363
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 35 17428
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 11214
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 2084
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 908
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 1468
2020 / Годишен отчет 0 15674
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 21 5729
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 129
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 493
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 778
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 1327
2020 / Годишен отчет 0 2727
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 119 5700
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 199
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 246
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 201
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 32 1105
2020 / Годишен отчет 0 1751
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 17386
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 170
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 86
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 144
2020 / Годишен отчет 0 400
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 216 12807
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 92 5168
2020 / Отчет за трето тримесечие 110 5075
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 52 2856
2020 / Годишен отчет 0 13099
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 13 12636
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 14 12636
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 8638
2020 / Годишен отчет 0 21274
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 900
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 180
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 92
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 272
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2400
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1200
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 612
2020 / Годишен отчет 0 1812
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 270
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 270
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 270
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 270
2020 / Годишен отчет 0 1080
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 120
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 120
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 6000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 900
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 900
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 240
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 120
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 120
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 24 3120
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 712
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 876
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 876
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 976
2020 / Годишен отчет 0 3440
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 110
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 63
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 63
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 143 22148
2020 / Отчет за първо тримесечие 22 5263
2020 / Отчет за второ тримесечие 31 10171
2020 / Отчет за трето тримесечие 32 4799
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 29 3462
2020 / Годишен отчет 0 23695
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 91 29669
2020 / Отчет за първо тримесечие 19 10087
2020 / Отчет за второ тримесечие 19 11783
2020 / Отчет за трето тримесечие 19 6399
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 858
2020 / Годишен отчет 0 29127
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 928
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 270
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 608
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 18 929
2020 / Годишен отчет 0 1807
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 39 12492
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 82
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 59
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 60
2020 / Годишен отчет 0 201
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 150
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1104
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 703
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 94
2020 / Годишен отчет 0 797
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1032
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1032
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 191
2020 / Годишен отчет 0 1223
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 491
2020 / Годишен отчет 0 491
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2100
2020 / Годишен отчет 0 2100
302131100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 5336
2020 / Годишен отчет 0 5336
72411000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 15
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 15
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 15
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 15
2020 / Годишен отчет 0 60
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 36
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 208
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 56
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 300
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 2410
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1127
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1280
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2407
721200000-2 Консултантска услуга по възстановяване на хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 72
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 72
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 150
2020 / Годишен отчет 0 150
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 90
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 90
48820000-2 Сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1150
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32323500-8 Система за видеонаблюдение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 3132
2020 / Годишен отчет 0 3132
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 16703
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 390
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 380
2020 / Годишен отчет 0 770
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 584
2020 / Отчет за първо тримесечие 12 584
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 47
2020 / Годишен отчет 0 631
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 22 7930
2020 / Отчет за първо тримесечие 17 6127
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 1761
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 12 2748
2020 / Годишен отчет 0 10636
48821000-9 Мрежови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 11658
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 8220
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32560000-6 Материали с оптични влакна 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 18340
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 43922
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5734
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 10000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48825000-7 Уебсървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12432
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48823000-3 Файлови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 19245
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 7533
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1573
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 938
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2511
Допълнителни данни: