Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Аксаково
Дата на публикуване 16-09-2021
Дата на съгласуване 01-04-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 5000
2023 / Прогнози 10 5000
2024 / Прогнози 10 5000
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 800
2023 / Прогнози 10 800
2024 / Прогнози 10 800
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 10000
2023 / Прогнози 21 10000
2024 / Прогнози 21 10000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 14000
2023 / Прогнози 13 14000
2024 / Прогнози 13 14000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1225 41650
2023 / Прогнози 1225 41650
2024 / Прогнози 1225 41650
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 25 5000
2023 / Прогнози 25 5000
2024 / Прогнози 25 5000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 184 7750
2023 / Прогнози 184 7750
2024 / Прогнози 184 7750
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 70 2400
2023 / Прогнози 35 2450
2024 / Прогнози 30 2350
30233000-1 Записващи и четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 2750
2023 / Прогнози 17 2750
2024 / Прогнози 17 2750
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 25 7900
2023 / Прогнози 23 6150
2024 / Прогнози 23 6150
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 22 3750
2023 / Прогнози 22 3750
2024 / Прогнози 22 3750
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 5000
2023 / Прогнози 100 5000
2024 / Прогнози 100 5000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 39 5337
2023 / Прогнози 39 5337
2024 / Прогнози 39 5337
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 1718
2023 / Прогнози 5 1768
2024 / Прогнози 5 1768
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 94 23550
2023 / Прогнози 91 24750
2024 / Прогнози 91 24950
72120000-2 Консултантски услуги по възстановяване на хардуер в случай на отказ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 181 9150
2023 / Прогнози 229 14750
2024 / Прогнози 229 15050
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 3450
2023 / Прогнози 17 3450
2024 / Прогнози 17 3450
48514000-4 Софтуерни пакети за отдалечен достъп 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 2 2000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 1000
2023 / Прогнози 30 1000
2024 / Прогнози 30 1000
32323500-8 Система за видеонаблюдение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 24 18000
2023 / Прогнози 24 18000
2024 / Прогнози 24 18000
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 235 16750
2023 / Прогнози 235 16750
2024 / Прогнози 235 16750
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 2500
2023 / Прогнози 10 2000
2024 / Прогнози 15 2500
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 148 43938
2023 / Прогнози 148 44438
2024 / Прогнози 148 54938
48920000-3 Софтуерни пакети за автоматизация в офиса 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 26 10000
2023 / Прогнози 26 10000
2024 / Прогнози 26 10000
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 500
2023 / Прогнози 2 500
2024 / Прогнози 2 500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 15000
2023 / Прогнози 3 3600
2024 / Прогнози 3 3600
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3100
2023 / Прогнози 3 3300
2024 / Прогнози 3 3500
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 250
2023 / Прогнози 1 250
2024 / Прогнози 1 250
72710000-00 Услуги свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 33 5320
2023 / Прогнози 31 6000
2024 / Прогнози 33 6300
72415000–2 Услуги за хостинг 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 120
2023 / Прогнози 1 120
2024 / Прогнози 1 120
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 150
2023 / Прогнози 2 160
2024 / Прогнози 2 160
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 3000
2023 / Прогнози 12 3000
2024 / Прогнози 12 3000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 1400
2023 / Прогнози 8 1500
2024 / Прогнози 5 1600
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1000
2023 / Прогнози 2 1000
2024 / Прогнози 4 1200
48822000-6 Компютърни сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 0 1500
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 150
2023 / Прогнози 1 150
2024 / Прогнози 1 150
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 150
2023 / Прогнози 1 150
2024 / Прогнози 1 150
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 150
2023 / Прогнози 1 150
2024 / Прогнози 1 150
48430000-1 Софтуерни пакети за управление на инвентар 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 800
2023 / Прогнози 1 800
2024 / Прогнози 1 800
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не