Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Крумовград
Дата на публикуване 16-09-2021
Дата на съгласуване 18-12-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 14203
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1808
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1800
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 10994
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 1 14602
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 17173
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 4254
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 4745
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 2738
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 11737
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 29726
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 2557
2020 / Отчет за второ тримесечие 6 6141
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 3829
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 12527
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 17000
2020 / Отчет за първо тримесечие 13 10248
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 5426
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1136
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 16810
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 13587
2020 / Отчет за първо тримесечие 9 2774
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 2751
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 3677
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 9202
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 7620
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 331
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 331
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 6322
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1362
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1131
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 2065
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4558
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 3120
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 509
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1044
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 471
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2024
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 400
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 81
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 81
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 15400
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 4595
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 4405
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 9000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 60
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1080
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1080
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1080
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 5540
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 849
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 750
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1599
72417000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 540
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 135
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 135
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 135
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 405
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 923
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 323
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 37
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 176
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 536
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 811
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 629
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 629
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 100
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2160
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2160
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 2564
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 800
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 1764
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2564
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 7700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 6500
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 1200
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7700
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 110
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 168
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 55
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 55
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 5950
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1224
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1224
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1224
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3672
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2233
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2233
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2233
Допълнителни данни: