Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Крумовград
Дата на публикуване 16-09-2021
Дата на съгласуване 27-04-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 90 3485
2023 / Прогнози 16 3989
2024 / Прогнози 16 3991
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 1750
2023 / Прогнози 6 1800
2024 / Прогнози 6 1830
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 26 18002
2023 / Прогнози 22 18136
2024 / Прогнози 24 18720
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 15471
2023 / Прогнози 13 15571
2024 / Прогнози 13 15721
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 179 18500
2023 / Прогнози 214 21700
2024 / Прогнози 184 22050
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 402 24360
2023 / Прогнози 433 29120
2024 / Прогнози 433 29280
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 19 17353
2023 / Прогнози 16 17013
2024 / Прогнози 16 17523
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 13000
2023 / Прогнози 13 13200
2024 / Прогнози 13 13200
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 6800
2023 / Прогнози 11 6550
2024 / Прогнози 11 7380
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 400
2023 / Прогнози 3 500
2024 / Прогнози 3 500
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 5917
2023 / Прогнози 2 2200
2024 / Прогнози 2 2500
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 2200
2023 / Прогнози 4 2200
2024 / Прогнози 4 2250
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 5540
2023 / Прогнози 2 5540
2024 / Прогнози 2 5550
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 3000
2023 / Прогнози 10 3000
2024 / Прогнози 10 3000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 600
2023 / Прогнози 3 600
2024 / Прогнози 3 600
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 300
2023 / Прогнози 4 400
2024 / Прогнози 4 400
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2200
2023 / Прогнози 1 2200
2024 / Прогнози 1 2200
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2500
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 2500
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 7055
2023 / Прогнози 3 7055
2024 / Прогнози 3 7055
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 10000
2023 / Прогнози 10 10000
2024 / Прогнози 10 10000
30232110-8 Лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1600
2023 / Прогнози 2 1700
2024 / Прогнози 2 1800
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да