Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Марица
Дата на публикуване 16-09-2021
Дата на съгласуване 27-05-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 18 3382
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 210
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 17 3172
2020 / Годишен отчет 0 3382
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 2986
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 599
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 2387
2020 / Годишен отчет 0 2986
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 4218
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 690
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 3528
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 4218
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 28 41586
2020 / Отчет за първо тримесечие 21 30218
2020 / Отчет за второ тримесечие 12 6801
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 2163
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 2404
2020 / Годишен отчет 9 41586
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 1872
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1596
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 60
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 216
2020 / Годишен отчет 2 1872
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 378
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 351
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 27
2020 / Годишен отчет 1 378
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 3116
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 438
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 659
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 943
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 1076
2020 / Годишен отчет 0 3116
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 62 42413
2020 / Отчет за първо тримесечие 25 9659
2020 / Отчет за второ тримесечие 25 8616
2020 / Отчет за трето тримесечие 22 6341
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 25 17797
2020 / Годишен отчет 0 42413
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 8736
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 8736
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 8736
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 510
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 510
2020 / Годишен отчет 0 510
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 18302
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 3961
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 4980
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 4726
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 4635
2020 / Годишен отчет 0 18302
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 514
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 218
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 296
2020 / Годишен отчет 0 514
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 108
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 108
2020 / Годишен отчет 0 108
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 24 2378
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 633
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 121
2020 / Отчет за трето тримесечие 10 944
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 680
2020 / Годишен отчет 0 2378
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 24 488
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 72
2020 / Отчет за второ тримесечие 9 189
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 92
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 135
2020 / Годишен отчет 0 488
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 24 11022
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 772
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1558
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 2473
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 14 6219
2020 / Годишен отчет 0 11022
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 764
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 184
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 99
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 481
2020 / Годишен отчет 0 764
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 20 16326
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 736
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 717
2020 / Отчет за трето тримесечие 11 7523
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 7350
2020 / Годишен отчет 0 16326
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 65 20878
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 1236
2020 / Отчет за трето тримесечие 20 5652
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 40 13990
2020 / Годишен отчет 0 20878
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 63 55233
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1781
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 4289
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 6542
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 49 42621
2020 / Годишен отчет 0 55233
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 566 35882
2020 / Отчет за първо тримесечие 193 12170
2020 / Отчет за второ тримесечие 166 10610
2020 / Отчет за трето тримесечие 138 9337
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 69 3765
2020 / Годишен отчет 0 35882
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1920
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1200
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 720
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1920
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 80 2881
2020 / Отчет за първо тримесечие 20 732
2020 / Отчет за второ тримесечие 17 874
2020 / Отчет за трето тримесечие 29 610
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 14 665
2020 / Годишен отчет 0 2881
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 720
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 720
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 720
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 321
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 321
2020 / Годишен отчет 0 321
32323500-8 Система за видеонаблюдение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2928
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2928
2020 / Годишен отчет 0 2928
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 3785
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 785
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 3000
2020 / Годишен отчет 0 3785
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 538
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 538
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 538
80420000-4 Услуги по електронно обучение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 17 19824
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1277
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 3189
2020 / Отчет за трето тримесечие 14 14141
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1217
2020 / Годишен отчет 0 19824
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 210
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 50
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 160
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 210
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 338
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 28
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 250
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 60
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 338
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1474
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 840
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 634
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1474
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 368
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 180
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 188
2020 / Годишен отчет 0 368
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1107
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 299
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 808
2020 / Годишен отчет 0 1107
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 36
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 36
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 36
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 918
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 690
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 228
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 918
51600000-8 Услуги по инсталиране на канцеларска и електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 168
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 168
2020 / Годишен отчет 0 168
Допълнителни данни: