Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Марица
Дата на публикуване 16-09-2021
Дата на съгласуване 30-06-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 300
2023 / Прогнози 3 300
2024 / Прогнози 1 300
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10080
2023 / Прогнози 1 10080
2024 / Прогнози 1 10080
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 2500
2023 / Прогнози 8 2500
2024 / Прогнози 8 2500
79995100-6 Услуги по архивиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 720
2023 / Прогнози 1 720
2024 / Прогнози 1 720
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 15000
2023 / Прогнози 4 15000
2024 / Прогнози 4 15000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 600
2023 / Прогнози 2 600
2024 / Прогнози 2 600
48900000-7 Други софтуерни пакети и операционни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 9820
2023 / Прогнози 2 9820
2024 / Прогнози 2 9820
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 2 3000
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 500
2023 / Прогнози 17 500
2024 / Прогнози 17 500
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 3000
2023 / Прогнози 2 3000
2024 / Прогнози 2 3000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 3000
2023 / Прогнози 8 3000
2024 / Прогнози 8 3000
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 18000
2023 / Прогнози 20 18000
2024 / Прогнози 20 18000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6000
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
72253200-5 Поддържане на системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 25000
2023 / Прогнози 7 25000
2024 / Прогнози 7 25000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 3000
2023 / Прогнози 50 3000
2024 / Прогнози 50 3000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 1500
2023 / Прогнози 2 1500
2024 / Прогнози 2 1500
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 350 30000
2023 / Прогнози 350 30000
2024 / Прогнози 350 30000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1600
2023 / Прогнози 1 1600
2024 / Прогнози 1 1600
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2500
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 2500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да