Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Мездра
Дата на публикуване 16-09-2021
Дата на съгласуване 29-07-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 28 17000
2023 / Прогнози 28 17000
2024 / Прогнози 28 17000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 40000
2023 / Прогнози 7 40000
2024 / Прогнози 7 40000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 63 1380
2023 / Прогнози 63 1380
2024 / Прогнози 63 1380
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 500
2023 / Прогнози 50 500
2024 / Прогнози 50 500
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 130 7326
2023 / Прогнози 140 8400
2024 / Прогнози 150 8400
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 1000
2023 / Прогнози 5 2000
2024 / Прогнози 5 2000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не