Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Държавен фонд "Земеделие"
Дата на публикуване 18-12-2020
Дата на съгласуване 18-12-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 281200
2020 / Отчет за първо тримесечие 20 201600
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 16664
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 218264
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 325 560000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 100 170400
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 170400
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1074000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 750 1130000
2020 / Отчет за първо тримесечие 100 167772
2020 / Отчет за второ тримесечие 120 258480
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 34765
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 461017
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 26 430400
2020 / Отчет за първо тримесечие 26 402099
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 113856
2020 / Отчет за трето тримесечие 19 198968
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 714923
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 336000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
32540000-0 Телефонна централа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 28 1000000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2162 569800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1500 235788
2020 / Отчет за второ тримесечие 883 308416
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 287202
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 831406
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 108000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 260000
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 76752
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 76752
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 76752
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 230256
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 45000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 11625
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 11925
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 12525
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 36075
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 400 22200
2020 / Отчет за първо тримесечие 33 1743
2020 / Отчет за второ тримесечие 268 14064
2020 / Отчет за трето тримесечие 45 2780
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 18587
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1000 301800
2020 / Отчет за първо тримесечие 100 28680
2020 / Отчет за второ тримесечие 120 151920
2020 / Отчет за трето тримесечие 106 104880
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 285480
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 300 156000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 600600
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 83052
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 83052
48821000-9 Мрежови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 210000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 600000
2020 / Отчет за първо тримесечие 6 139241
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 80654
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 161760
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 381655
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 704
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 704
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 77200
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 220000
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 49654
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 47373
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 30663
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 127690
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2200000
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 239225
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 812857
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 754097
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1806179
Допълнителни данни: