Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Момчилград
Дата на публикуване 16-09-2021
Дата на съгласуване 12-04-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 126 5926
2020 / Отчет за първо тримесечие 12 762
2020 / Отчет за второ тримесечие 26 1362
2020 / Отчет за трето тримесечие 38 1300
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 50 2502
2020 / Годишен отчет 0 5926
72411000 - 4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 10800
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2700
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2700
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2700
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2700
2020 / Годишен отчет 0 10800
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7249
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 2104
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1437
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1734
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 1974
2020 / Годишен отчет 0 7249
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 3360
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3360
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 3360
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 11 7640
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 685
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 1355
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 5600
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7640
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 560
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 560
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 560
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1160
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 617
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 72
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 439
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 32
2020 / Годишен отчет 0 1160
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 21385
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 7052
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3858
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 5490
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4985
2020 / Годишен отчет 0 21385
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 635
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 150
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 180
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 305
2020 / Годишен отчет 0 635
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 675
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 675
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 675
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 43 2751
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 288
2020 / Отчет за второ тримесечие 14 850
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1008
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 15 605
2020 / Годишен отчет 0 2751
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 3554
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 3054
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 500
2020 / Годишен отчет 0 3554
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 405
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 144
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 117
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 144
2020 / Годишен отчет 0 405
302131100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1441
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1441
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1441
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7591
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 7591
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 7591
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2597
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 252
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 318
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1710
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 317
2020 / Годишен отчет 0 2597
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 162
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 162
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 162
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 780
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 195
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 195
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 195
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 195
2020 / Годишен отчет 0 780
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 30
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 30
2020 / Годишен отчет 0 30
Допълнителни данни: