Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Чирпан
Дата на публикуване 16-09-2021
Дата на съгласуване 16-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 20622
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 20622
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 20622
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 25 15167
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 25 15167
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 15167
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 5005
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 14 5005
2020 / Годишен отчет 0 5005
48820000-2 Сървъри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 340
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 340
2020 / Годишен отчет 0 340
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 1804
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 1804
2020 / Годишен отчет 0 1804
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 63 54900
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 63 54900
2020 / Годишен отчет 0 54900
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 14829
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 14829
2020 / Годишен отчет 0 14829
Допълнителни данни: