Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Ямбол
Дата на публикуване 20-09-2021
Дата на съгласуване 05-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 6900
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 2790
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 20000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 108 4373
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 665
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 18 3435
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 8000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 29 24755
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 7200
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 29 182325
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 17 77630
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 7 14740
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 61092
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 7400
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 4500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 67 43170
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1132 34320
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 10000
30237450-8 Графичен таблет 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1400
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 2500
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 6000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 35 32800
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 1890
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 5 4900
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 6700
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 7 6160
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 1080
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 4006
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 7 9388
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 14 6210
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 41 24145
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 110 1430
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 2000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не