Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Ямбол
Дата на публикуване 20-09-2021
Дата на съгласуване 16-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 17840
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 840
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 16476
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 17316
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 185 167614
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 12 10978
2020 / Отчет за трето тримесечие 24 17936
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 149 121186
2020 / Годишен отчет 0 150100
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1151 48907
2020 / Отчет за първо тримесечие 261 7620
2020 / Отчет за второ тримесечие 302 8773
2020 / Отчет за трето тримесечие 224 6297
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 364 10962
2020 / Годишен отчет 18 33652
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 12000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 4608
2020 / Годишен отчет 0 4608
48410000-5 Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1200
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1056
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1056
79999100-4 Услуги по сканиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 23000
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1813
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3297
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5110
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 112 5673
2020 / Отчет за първо тримесечие 37 1366
2020 / Отчет за второ тримесечие 15 598
2020 / Отчет за трето тримесечие 39 1607
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 21 941
2020 / Годишен отчет 0 4512
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 545
2020 / Отчет за първо тримесечие 5 156
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 22
2020 / Годишен отчет 1 178
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 25 5277
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1231
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 622
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 966
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 1257
2020 / Годишен отчет 1 4076
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 8000
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1798
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 940
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 940
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 940
2020 / Годишен отчет 0 4618
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 7350
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1800
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 1800
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 1800
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 1904
2020 / Годишен отчет 0 7304
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 85 225524
2020 / Отчет за първо тримесечие 24 17904
2020 / Отчет за второ тримесечие 24 44619
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 24556
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 13 15999
2020 / Годишен отчет 12 103078
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 62 62999
2020 / Отчет за първо тримесечие 11 13213
2020 / Отчет за второ тримесечие 10 14788
2020 / Отчет за трето тримесечие 24 15886
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 13 16457
2020 / Годишен отчет 0 60344
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 23 18146
2020 / Отчет за първо тримесечие 7 4072
2020 / Отчет за второ тримесечие 5 2980
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 3483
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 4425
2020 / Годишен отчет 0 14960
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 49 63716
2020 / Отчет за първо тримесечие 12 12077
2020 / Отчет за второ тримесечие 11 8526
2020 / Отчет за трето тримесечие 12 13020
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 12 13597
2020 / Годишен отчет 0 47220
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 74 24396
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 250
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 710
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 1190
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 69 22246
2020 / Годишен отчет 2 24396
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 30 6639
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 210
2020 / Отчет за трето тримесечие 14 2060
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 15 4349
2020 / Годишен отчет 1 6619
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 14 6200
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1160
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 756
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 1640
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 2120
2020 / Годишен отчет 0 5676
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 588
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 588
2020 / Годишен отчет 0 588
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1419
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 300
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 129
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 390
2020 / Годишен отчет 0 819
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 585
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 235
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 240
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 475
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 541
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 541
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 0
2020 / Годишен отчет 0 541
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 5686
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 1098
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 968
2020 / Отчет за трето тримесечие 11 1386
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 21 1734
2020 / Годишен отчет 0 5186
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 92 27000
2020 / Отчет за първо тримесечие 25 7449
2020 / Отчет за второ тримесечие 21 4650
2020 / Отчет за трето тримесечие 18 5335
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 15 6475
2020 / Годишен отчет 0 23909
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 125 11840
2020 / Отчет за първо тримесечие 27 1370
2020 / Отчет за второ тримесечие 12 1257
2020 / Отчет за трето тримесечие 24 1614
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 62 5515
2020 / Годишен отчет 6 9756
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 52 25447
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 275
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 916
2020 / Отчет за трето тримесечие 4 1219
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 43 21445
2020 / Годишен отчет 0 23855
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 720
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 180
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 180
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 180
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 180
2020 / Годишен отчет 0 720
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 2552
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 591
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 100
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 796
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 637
2020 / Годишен отчет 0 2124
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 1067
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 402
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 185
2020 / Годишен отчет 0 587
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 7 5223
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 954
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 683
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 3586
2020 / Годишен отчет 0 5223
72268000-1 Услуги по доставка на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 12 2398
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 12 2398
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2398
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2063
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 2063
2020 / Годишен отчет 0 2063
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 40 8129
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 40 8129
2020 / Годишен отчет 0 8129
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 5937
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 478
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 1141
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 2408
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 4 1910
2020 / Годишен отчет 0 5937
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 9540
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 208
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 9332
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 9540
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 51 2070
2020 / Отчет за първо тримесечие 3 38
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 22
2020 / Отчет за трето тримесечие 42 1386
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 406
2020 / Годишен отчет 0 1852
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 991
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 991
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 991
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 38 20660
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 1170
2020 / Отчет за второ тримесечие 7 3454
2020 / Отчет за трето тримесечие 19 11262
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 4774
2020 / Годишен отчет 5 20660
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 4773
2020 / Отчет за първо тримесечие 15 4275
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 498
2020 / Годишен отчет 0 4773
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 286
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 286
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 286
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 5 3236
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 183
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 183
2020 / Отчет за трето тримесечие 2 2492
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 378
2020 / Годишен отчет 0 3236
12548655-1 Интерактивна дъска 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1677
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1677
2020 / Годишен отчет 0 1677
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 169
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 169
2020 / Годишен отчет 0 169
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 656
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 656
2020 / Годишен отчет 0 656
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 300
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 300
2020 / Годишен отчет 0 300
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1000
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 22 6600
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 22 6600
2020 / Годишен отчет 0 6600
Допълнителни данни: