Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Родопи
Дата на публикуване 20-09-2021
Дата на съгласуване 20-09-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 38 19128
2023 / Прогнози 38 19128
2024 / Прогнози 38 19128
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 150 4800
2023 / Прогнози 150 4800
2024 / Прогнози 150 4800
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 60 3000
2023 / Прогнози 60 3000
2024 / Прогнози 60 3000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48326000-9 Софтуерни пакети за картография 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 960
2023 / Прогнози 1 960
2024 / Прогнози 1 960
48442000-8 Софтуерни пакети за финансови системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 720
2023 / Прогнози 1 720
2024 / Прогнози 1 720
3010000-0 Офис машини, обурудване и принадлежности с изключение на компютри, принтели и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 8000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 30000
2023 / Прогнози 20 30000
2024 / Прогнози 20 30000
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 6000
2023 / Прогнози 20 6000
2024 / Прогнози 20 6000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2500
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 43 8700
2023 / Прогнози 30 2400
2024 / Прогнози 30 2400
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 40000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 13200
2023 / Прогнози 4 19200
2024 / Прогнози 4 19200
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 31680
2023 / Прогнози 6 31680
2024 / Прогнози 6 31680
50320000-5 Наем на копирна техника и мултифункционални устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 75 35400
2023 / Прогнози 75 35400
2024 / Прогнози 75 35400
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 140
2023 / Прогнози 3 140
2024 / Прогнози 3 140
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 450
2023 / Прогнози 1 450
2024 / Прогнози 1 450
72810000-1 Услуги по компютърен одит и сертифициране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не