Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на труда и социалната политика
Дата на публикуване 20-09-2021
Дата на съгласуване 04-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 13225500
2023 / Прогнози 1 12795379
2024 / Прогнози 0 0
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 64 2273000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 10 155000
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 18 159500
2023 / Прогнози 5 50000
2024 / Прогнози 0 0
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1360 1447500
2023 / Прогнози 362 427500
2024 / Прогнози 54 119000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 25 415800
2023 / Прогнози 3 17000
2024 / Прогнози 7 35000
32410000-0 Локална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 280000
2023 / Прогнози 1 180000
2024 / Прогнози 1 180000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 23 41500
2023 / Прогнози 9 24000
2024 / Прогнози 25 43500
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 24300
2023 / Прогнози 5 24300
2024 / Прогнози 5 24500
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 177000
2023 / Прогнози 7 246900
2024 / Прогнози 7 258800
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 35 379520
2023 / Прогнози 35 414100
2024 / Прогнози 35 414000
48441000-1 Софтуерни пакети за финансови анализи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 35500
2023 / Прогнози 4 35500
2024 / Прогнози 4 37500
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 51800
2023 / Прогнози 9 51800
2024 / Прогнози 9 52100
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 7100
2023 / Прогнози 11 7100
2024 / Прогнози 11 7100
50312610-4 Услуги по поддържане на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300000
2023 / Прогнози 1 300000
2024 / Прогнози 1 300000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 21 140500
2023 / Прогнози 21 159100
2024 / Прогнози 21 160300
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 46000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 99000
2023 / Прогнози 5 99000
2024 / Прогнози 3 183000
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 14000
2023 / Прогнози 1 15000
2024 / Прогнози 1 15000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 1167200
2023 / Прогнози 9 1172000
2024 / Прогнози 9 1172000
48460000-0 Аналитични, научноизследователски, математически софтуерни пакети или софтуерни пакети за прогнозиране 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20000
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 20000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 98000
2023 / Прогнози 3 98000
2024 / Прогнози 3 98000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 19 274400
2023 / Прогнози 19 474400
2024 / Прогнози 19 474600
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7028 366320
2023 / Прогнози 7028 398320
2024 / Прогнози 7028 398320
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 28200
2023 / Прогнози 2 29200
2024 / Прогнози 2 29200
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 51 35000
2023 / Прогнози 51 35000
2024 / Прогнози 51 35000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 317000
2023 / Прогнози 3 318000
2024 / Прогнози 3 318000
72513000-4 Услуги свързани с офис автоматизацията 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100000
2023 / Прогнози 1 100000
2024 / Прогнози 1 100000
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 41000
2023 / Прогнози 2 41000
2024 / Прогнози 2 41000
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 25 47000
2023 / Прогнози 25 47000
2024 / Прогнози 525 647000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 114000
2023 / Прогнози 3 44000
2024 / Прогнози 3 44000
80533000-9 Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 13500
2023 / Прогнози 9 5325094
2024 / Прогнози 8 13500
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 3 2000000
2024 / Прогнози 0 0
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 1000000
2023 / Прогнози 1 3000000
2024 / Прогнози 1 3000000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 214 216200
2023 / Прогнози 214 236200
2024 / Прогнози 214 236200
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 17 16200
2023 / Прогнози 25 19400
2024 / Прогнози 7 3200
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 10000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 15000
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6500
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 20000
724150002 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 400
2023 / Прогнози 1 400
2024 / Прогнози 1 400
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 12300
2023 / Прогнози 20 10000
2024 / Прогнози 0 0
30231000-7 Компютърни екрани и конзоли 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 16 8000
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 9 54000
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 168000
2023 / Прогнози 2 168000
2024 / Прогнози 3 173000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4299 169040
2023 / Прогнози 4300 220140
2024 / Прогнози 4300 230140
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 36000
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 628500
2023 / Прогнози 2 628500
2024 / Прогнози 2 628500
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 17200
2023 / Прогнози 1 17200
2024 / Прогнози 1 17200
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 14 80000
2023 / Прогнози 14 80000
2024 / Прогнози 14 80000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 30900
2023 / Прогнози 3 30900
2024 / Прогнози 3 30900
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 43900
2023 / Прогнози 2 43900
2024 / Прогнози 2 57900
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 15000
2023 / Прогнози 5 15000
2024 / Прогнози 5 15000
30125000-1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 5000
2023 / Прогнози 10 5000
2024 / Прогнози 10 5000
72512000-7 Услуги по управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 4140
2023 / Прогнози 3 4160
2024 / Прогнози 3 4160
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 13 28500
2023 / Прогнози 13 28900
2024 / Прогнози 13 28900
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 22 3000
2023 / Прогнози 25 3500
2024 / Прогнози 25 3500
30234000-8. Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 15 3000
2023 / Прогнози 15 3000
2024 / Прогнози 0 0
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 90000
2023 / Прогнози 1 90000
2024 / Прогнози 1 100000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 26000
2023 / Прогнози 6 38000
2024 / Прогнози 6 38000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 19500
2023 / Прогнози 13 33400
2024 / Прогнози 13 33400
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 158000
2023 / Прогнози 1 165000
2024 / Прогнози 1 172000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2020000
2023 / Прогнози 1 52000
2024 / Прогнози 0 0
30213200-7 Таблетен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 107 21400
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
72212311-2 Услуги по разработване на софтуер за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 35000
2023 / Прогнози 3 35000
2024 / Прогнози 3 35000
72223000-4 Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 2 70000
2024 / Прогнози 2 70000
72700000-7 Услуги, свързани с компютърни мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
50334400-9 Услуги по поддържане на комуникационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 1 30000
48500000-3 Софтуерни пакети за комуникация и мултимедия 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 3 3000
2024 / Прогнози 3 3000
72267100-0 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
2023 / Прогнози 2 60500
2024 / Прогнози 2 60500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 11 19000
2023 / Прогнози 7 12000
2024 / Прогнози 5 11000
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 2840
2023 / Прогнози 10 2840
2024 / Прогнози 10 2840
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 1040
2023 / Прогнози 3 1040
2024 / Прогнози 3 1040
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1500
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
48410000-5 Софтуерни пакети за управление на инвестициите и изготвяне на данъчни декларации 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 12 1000
2023 / Прогнози 12 1000
2024 / Прогнози 12 1000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 1200
2023 / Прогнози 6 1300
2024 / Прогнози 8 1600
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 3000
2023 / Прогнози 4 3000
2024 / Прогнози 5 3500
302133008-8 Настолен компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2000
2024 / Прогнози 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 2500
2023 / Прогнози 6 2500
2024 / Прогнози 6 2500
30125000–1 Части и принадлежности за фотокопирни машини 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 500
2023 / Прогнози 3 600
2024 / Прогнози 3 600
072250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 12000
72417000–6 Имена на интернет домейни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2400
2023 / Прогнози 1 2400
2024 / Прогнози 1 2400
48451000–4 софтуерни пакети за планиране на ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1900
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 6000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да