Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Дата на публикуване 20-09-2021
Дата на съгласуване 04-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 80 10000
2023 / Прогнози 80 10000
2024 / Прогнози 80 10000
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 6000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 60000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 2160
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 30 150000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 2 98000
2024 / Прогнози 1 23000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 16000
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 100
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 6000
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 1 30000
2024 / Прогнози 0 0
6422000-4 далекосъобщителни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 100000
2023 / Прогнози 3 100000
2024 / Прогнози 3 100000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 190400
2023 / Прогнози 1 20000
2024 / Прогнози 1 10000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 9 132000
2023 / Прогнози 9 124000
2024 / Прогнози 9 124000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 12000
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 300
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
30216110-0 Скенери за компютър 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 10 5600
2024 / Прогнози 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 0
2023 / Прогнози 10 4000
2024 / Прогнози 0 0
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 8 120000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 3000
2023 / Прогнози 100 3000
2024 / Прогнози 100 3000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 29 360000
2023 / Прогнози 1 120000
2024 / Прогнози 0 0
32500000-8 Телекомуникационно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 124000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1300
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 170000
2023 / Прогнози 10 8000
2024 / Прогнози 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1600 225000
2023 / Прогнози 1600 225000
2024 / Прогнози 1600 225000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да