Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Бяла Слатина
Дата на публикуване 28-09-2021
Дата на съгласуване 11-05-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30124000-4 Части и аксесоари за офис техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 50 2000
2023 / Прогнози 50 2000
2024 / Прогнози 50 2000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 49 1200
2023 / Прогнози 49 1200
2024 / Прогнози 49 1200
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2200
2023 / Прогнози 1 2200
2024 / Прогнози 1 2200
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 135 0
2023 / Прогнози 135 3000
2024 / Прогнози 135 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 5460
2023 / Прогнози 7 5460
2024 / Прогнози 7 5460
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 11140
2023 / Прогнози 2 8140
2024 / Прогнози 4 11140
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 100 8000
2023 / Прогнози 100 8000
2024 / Прогнози 100 8000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да